Thiết kế web Mua bán rượu 8

Modules tích hợp trong template

STT Modules Chi tiết modules
1 Quản trị hệ thống Module này giúp cho người quản trị có thể quản lý toàn bộ nội dung trên website: Cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, quản lý đơn hàng, thông tin liên hệ, cài đặt cấu hình hệ thống … Web-master tự đặt tên cho danh mục trang và trang con. Không hạn chế số trang và trang con. Tất cả các trang đều là động, Web-master tự thay đổi nội dung, format, chèn hình… các trang dễ dàng như đang sử dụng trên MS Word.
2 Trưng bày sản phẩm Module này cho phép trình bày thông tin về sản phẩm của công ty. Sản phẩm có thể phân thành nhiều danh mục và nhiều cấp. Thông tin sản phẩm bao gồm: tên, mã, mô tả, giá, các đặc tính kỹ thuật, hình ảnh … Hệ thống không bị giới hạn số lượng sản phẩm và phân cấp danh mục.
3 Giỏ hàng – Đơn hàng Bao gồm chức năng giỏ hàng, đơn hàng, quản lý khách hàng và phương thức thanh toán.
4 Liên hệ Cung cấp 1 form thông tin để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ với bạn.
5 Thư viện ảnh - Slide Show Album ảnh về sản phẩm. Chức năng có thể tạo album, slideshow theo form mặc định, có thể add thêm form Slide. Chỉnh sửa và edit hình ảnh.
6 Chức năng URL rewrite Tối ưu hóa website cho máy tìm kiếm, thân thiện với người truy cập. VD: http://www.yoursite.com/demo.php?i=1&c=2 → http://www.yoursite.com/demo-1-2.html
7 Tìm kiếm thông tin Cho phép tìm kiếm thông tin trên website bằng các từ khóa liên quan.
8 Giới thiệu công ty Mục này cho phép trình bày thông tin giới thiệu về công ty, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, các đơn vị thành viên … Nội dung các phần này có thể dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa cả thông tin, hình ảnh.
thiet ke web 24 gio
    Cùng mức giá Cùng ngành Cùng tông màu Cùng thời gian