Đặt thiết kế web

 • Template : Dịch vụ vận tải 3
 • Ngành nghề : Vận chuyển - kho bãi
 • Thời gian : 24 giờ (Thời gian thiết kế sẽ tăng lên nếu bạn lựa chọn thêm modules không thuộc template này)
 • Khuyến mãi : Miễn phí 1 năm hosting và tên miền quốc tế (www.tencongty.com/.net)
 • Chi phí ban đầu : 4.000.000 VNĐ
 • Chi phí modules : 0 VNĐ
 • Tổng chi phí : 4.000.000 VNĐ
 • Modules thêm :

  Lựa chọn phương thức thanh toán

 • Thanh toán tiền mặt
  Thanh toán qua ngân lượng

  Thông tin người đặt hàng

 • Tên người đặt :
 • Email người đặt :
 • Điện thoại :
 • Tên công ty :
 • Tên miền mong muốn :
 • Yêu cầu :
 • Mã xác nhận :