Đặt thiết kế web

 • Template : Phụ tùng ô tô - xe máy 3
 • Ngành nghề : Ô tô - xe máy
 • Thời gian : 72 giờ (Thời gian thiết kế sẽ tăng lên nếu bạn lựa chọn thêm modules không thuộc template này)
 • Khuyến mãi : Miễn phí 1 năm hosting và tên miền quốc tế (www.tencongty.com/.net)
 • Chi phí ban đầu : 7.000.000 VNĐ
 • Chi phí modules : 0 VNĐ
 • Tổng chi phí : 7.000.000 VNĐ
 • Modules thêm :

  Lựa chọn phương thức thanh toán

 • Thanh toán tiền mặt
  Thanh toán qua ngân lượng

  Thông tin người đặt hàng

 • Tên người đặt :
 • Email người đặt :
 • Điện thoại :
 • Tên công ty :
 • Tên miền mong muốn :
 • Yêu cầu :
 • Mã xác nhận :