Web giá 3 - 5 triệu Web giá 5 - 7 triệu Web giá 7 - 10 triệu Web giá trên 10 triệu
 • Mục đích
 • - Giới thiệu thông tin doanh nghiệp
 • - Giới thiệu thông tin về dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Chi phí : Từ 3-5 triệu
 • - Chi phí thiết kế và xây dựng website
 • - Tên miền website: www.tencongty.com/.net
 • - Hosting: 300 Mb, Bandwidth: 5000Mb
 • - Mail: 50 mail theo tên miền
 • - Ngôn ngữ: Một ngôn ngữ
 • Các hạng mục chức năng có thể bao gồm:
 • - Thông tin trong trang giới thiệu có thể bao gồm các nội dung như: giới thiệu chung, lịch sử hình thành, tầm nhìn và sứ mệnh, ban lãnh đạo, đối tác, thông tin cho nhà đầu tư, thông cáo báo chí…- Thông tin hiển thị mỗi tin tức bao gồm: tiêu đề, hình ảnh và nội dung.
 • - Bản đồ đường đi
STT Modules Chi tiết modules
1 Quản trị hệ thống Module này giúp cho người quản trị có thể quản lý toàn bộ nội dung trên website: Cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, quản lý đơn hàng, thông tin liên hệ, cài đặt cấu hình hệ thống … Web-master tự đặt tên cho danh mục trang và trang con. Không hạn chế số trang và trang con. Tất cả các trang đều là động, Web-master tự thay đổi nội dung, format, chèn hình… các trang dễ dàng như đang sử dụng trên MS Word.
2 Tin tức Trình bày tin tức theo nhiều cấp tin. Cho phép tạo nhiều lựa chọn như tin mới, tin nổi bật, RSS...
3 Liên hệ Cung cấp 1 form thông tin để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ với bạn.
4 Đối tác – khách hàng – dự án Mục này giúp đưa thông tin về đối tác – khách hàng – dự án của công ty
5 Thư viện ảnh - Slide Show Album ảnh về sản phẩm. Chức năng có thể tạo album, slideshow theo form mặc định, có thể add thêm form Slide. Chỉnh sửa và edit hình ảnh.
6 Chức năng URL rewrite Tối ưu hóa website cho máy tìm kiếm, thân thiện với người truy cập. VD: http://www.yoursite.com/demo.php?i=1&c=2 → http://www.yoursite.com/demo-1-2.html
7 Phân quyền sử dụng Module này cho phép phân quyền sử dụng đến từng chức năng của hệ thống như: Quản trị sản phẩm, quản trị đơn hàng, quản trị tin bài ... hoặc phân quyền theo mức như trong các tòa soạn điện tử: người viết bài, người duyệt bài, biên tập, tổng biên tập
8 Giới thiệu công ty Mục này cho phép trình bày thông tin giới thiệu về công ty, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, các đơn vị thành viên … Nội dung các phần này có thể dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa cả thông tin, hình ảnh.