Bảng giá tên miền Email Hosting Web Hosting Hosting Pro

Tên miền Việt Nam - cấp 2

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
*.VN

450.000 VNĐ/năm

350.000 VNĐ/năm

600.000 VNĐ/năm

480.000 VNĐ/năm

Tên miền Việt Nam - cấp 3

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn

450.000 VNĐ/năm

350.000 VNĐ/năm

480.000 VNĐ/năm

350.000 VNĐ/năm

.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn

450.000 VNĐ/năm

200.000 VNĐ/năm

480.000 VNĐ/năm

200.000 VNĐ/năm

.name.vn

450.000 VNĐ/năm

30.000 VNĐ/năm

480.000 VNĐ/năm

30.000 VNĐ/năm

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.co.uk 10 USD/năm
.info | .us | .biz

10.99 USD/năm
.com | .net | .org | .name

11.59 USD/năm
.eu

15 USD/năm
.tel

15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co

20 USD/năm
.mobi | .in

21 USD/năm
.asia

25.99 USD/năm
.me

28 USD/năm
.bz | .ws | .cc

30.99 USD/năm
.co

35 USD/năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw

45 USD/năm
.tv

49.99USD/năm
.jp

106 USD/năm

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Directi

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.co.uk 9.5 USD/năm
.info | .us

9.99 USD/năm
.biz | .com | .net | .org
| .name

10.59 USD/năm
.eu

10.99 USD/năm
.asia | .ws

15 USD/năm
.tel

15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co

17 USD/năm
.mobi

18.99 USD/năm
.bz

23 USD/năm
.cc | .me

29 USD/năm
.tv

32 USD/năm
.co

32.5 USD/năm